Gezond bewegen

Onderzoekers concludeerden dat mensen minder bewegen naarmate ze ouder worden en dat deze afname al zichtbaar wordt vanaf het 21e jaar. Op een leeftijd van 36 – 37 jaar wordt bij ongeveer 40% van de Nederlanders overgewicht geconstateerd als rechtstreeks gevolg van te weinig bewegen. Belangrijke opmerking daarbij is dat ons eetpatroon minder invloed heeft dan vaak wordt gedacht. De overheid heeft er belang bij te voorkomen dat veel mensen ten gevolge van een inactief leven ziek worden en veel te vroeg een beroep doen op gezondheidszorg.

Eind 2001 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nota ‘Sport, bewegen en gezondheid’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven op welke wijze sport en bewegen invloed hebben op het behalen van gezondheidswinst en het terugdringen van gezondheidsrisico’s. Een belangrijk uitvloeisel van deze nota is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van internationale
richtlijnen. De norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen. Deze 30 minuten mogen in verschillende blokken uitgevoerd worden (bijvoorbeeld 3 x 10 minuten per dag past ook binnen deze norm).

De NNGB per leeftijdsgroep:
1) Jeugd (onder de 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid
en coördinatie).
2) Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
3) 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
Voor niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging
meegenomen.

Wat is de N.N.G.B?

Matig intensief bewegen
Wandelen 5 km/uur
Wandelen 4 km/uur (voor 55+)
Fietsen 16 km/uur
Fietsen 10-12 km/uur (voor 55+)

Intensief bewegen
Hardlopen
Zwemmen
Tennis
Teamsporten

Welke stelling past bij u:
1. Momenteel voldoe ik niet aan de voorwaarde van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Ik ben ook niet
van plan om mij binnen nu en 6 maanden aan deze norm te gaan houden.
2. Momenteel voldoe ik niet aan de voorwaarde van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Ik heb er wel over
nagedacht om binnen nu en 6 maanden te beginnen met mij aan deze norm te houden.
3. Ik ben begonnen met intensieve of matig intensieve lichaamsbeweging, maar doe dit niet regelmatig.
4. Ik doe aan intensieve lichaamsbeweging minder dan 3 x per week of matig intensieve lichaamsbeweging minder
dan 5 x per week.
5. Ik doe 30 minuten per dag aan matig intensieve lichaamsbeweging 5 x per week of vaker. Dit doe ik sinds
1-5 maanden.
6. Ik doe 30 minuten per dag aan matig intensieve lichaamsbeweging 5 x per week of vaker. Dit doe ik al
sinds 6 maanden of langer.
7. Ik doe meer dan 3 x per week aan intensieve lichaamsbeweging. Dit doe ik sinds 1-5 maanden.
8. Ik doe meer dan 3 x per week aan intensieve lichaamsbeweging. Dit doe ik al sinds 6 maanden of langer.

Advies:

U bent

1 Niet echt klaar om te gaan bewegen. Kom uit uw stoel.Beweeg eens wat meer.
2 t/m 4 Klaar om meer te gaan bewegen. Maak een plan om meer te gaan bewegen. Vraag eventueel advies bij een van de praktijkadressen.
5 t/m 8 Voldoende in beweging. Blijf zo door gaan.


Lekker buiten aan de wandel meld je aan en loop mee